Ясмина Цибич

Всичко, което желаеш, нищо, от което се страхуваш, 2017,
желязо, филц, боя, 190 х 190 х 40 см

Вашият коментар