Квадрат 500

ул. 19-ти Февруари 1, София

Двореца

ul. "Moskovska" 6a, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria

Музей за християнско изкуство

pl. "Sveti Aleksandar Nevski" 8, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria

Музей на социалистическото изкуство

София 1756, кв. „Изгрев“, ул. Лъчезар Станчев №7

Софийски арсенал - Музей за съвременно изкуство

бул. „Черни връх“ 2, 1421 София, България

Никола Танев

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 89

Вера Недкова

ул. „11 август“ № 2

Иван Лазаров

бул. „Васил Левски” № 56

Андрей Николов

ул. „Любен Каравелов“ no 15, Sofia, Bulgaria