Контакти

България
София 1000
пл. „Княз Александър І“ № 1
+3592 980 00 93
Директор: +3592 980 00 71
Комуникации: +3592 980 00 73
nag.bg@abv.bg

Квадрат 500
пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“ № 1, 1000 София
+3592 988 49 22

Музей за християнско изкуство
Крипта на храм-паметник „Св. Александър Невски“
+3592 981 57 75

Музей на социалистическото изкуство
ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, 1756 София
+3592 902 18 62

Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство
бул. „Черни връх“ № 2, 1421 София
+359 879 834 030