Контакти

Национална галерия
пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19 февруари“ № 1
1000 София
България

Директор: i.boubnova@nationalgallery.bg , +359 2 988 49 22

Административен секретар: +359 2 988 49 22
office@nationalgallery.bg

Комуникации: +359 2 980 00 73
info@nationalgallery.bg

Ръководител „Проекти и експозиции“
ivo.milev@nationalgallery.bg

Квадрат 500
пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19 февруари“ № 1
1000 София
+359 2 988 49 22

Двореца
пл. „Княз Александър I“ № 1
1000 София
+359 2 980 00 93

Музей за християнско изкуство
Крипта на храм-паметник „Св. Александър Невски“
1000 София
+359 2 981 57 75

Музей на изкуството от периода на социализма
ул. „Лъчезар Станчев“ № 7
1756 София
+359 2 902 18 62

Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство
бул. „Черни връх“ № 2
1421 София
+359 879 834 030