Квадрат 500 - най-новата и най-голяма сграда на Националната галерия, е открит на 25 май 2015. В 28 зали на четири нива са изложени 1700 произведения на български и чуждестранни художници от богатия фонд на галерията, който наброява над 42 000 музейни единици. Началото на българската колекция се поставя през 1890-те. По-голямата част от чуждестранната колекция е формирана през 1980-те.
В експозицията са включени творби, представящи българското изкуство от средата на ХІХ век и от XX век, европейско изкуство от ХV-ХХ век, образци от Азия, Африка и Америка.

История на сградата

Предложението на министър-председателя на България Петко Каравелов за създаването на Държавна печатница е гласувано от Народното събрание на 31 май 1880. Проектът в неокласически стил на виенския архитект Фридрих Шванберг се реализира в периода 1881-1883. През пролетта на 1944 при въздушните бомбардировки над София сградата на пл. „Св. Александър Невски“ е частично разрушена. Успоредно с нейното възстановяване в края на 1940-те по бул. „Васил Левски“ е построена нова сграда, в която е настанен Техническият университет.
В началото на 1980-те старата Държавна печатница е преустроена от арх. Никола Николов за новосъздадената Национална галерия за чуждестранно изкуство. Идеята за архитектурен комплекс с музейни функции, включващ двете сгради, се развива от 1999. Публичният конкурс за проектиране през 2010 е спечелен от арх. Янко Апостолов. Реконструкцията по проекта е осъществена през 2012-2014.

 

 

Пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“ № 1
Вторник – неделя: 10.00 – 18.00 ч.
Каса: до 17.30 ч.
Почивни дни – понеделник, официалните празници в България, Коледа, Нова година и Великден

Билет – 10 лв.
За ученици, студенти и пенсионери – 5 лв.
В четвъртък – 2 лв.

Безплатен вход: деца до 12 г., посетители с физически увреждания, ученици и студенти от художествените училища, служители на музеи и галерии, журналисти, членове на СБХ, ICOM, ICOMOS, AIAP, AICA.

Беседа (на български и английски език): 30 лв.

e-mail: office@nationalgallery.bg
+3592 988 49 22

Изложби