Моис Кислинг (1891–1953)
Франция

Голо тяло
цветна литография

Вашият коментар