Анри Матис (1869–1954)
Франция

Из цикъла „Антилска поезия“
литография

Вашият коментар