Марк Шагал (1887–1985)
Русия/Франция

Композиция
цветна литография

Вашият коментар