НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ
отваря от 14 май 2020 за индивидуални посещения

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ отваря от 14 май 2020 за индивидуални посещения: Двореца, Музея за християнско изкуство, Музея на социалистическото изкуство, Софийски арсенал – Музея за съвременно изкуство, къщата музей на Вера Недкова.

Къщите музеи на Иван Лазаров и на Андрей Николов ще бъдат отворени за посещение по допълнително уточнена програма.

При посещенията са задължителни следните мерки, продиктувани от епидемичната обстановка в страната:
•Посетителите и информаторите в залите да носят маски;
•Посетителите да дезинфекцират ръцете си на входа;
•Поединичен достъп до касите при спазване на дистанция;
•Разглеждане на експозициите при спазване на дистанция;
•Поединично ползване на сервизните помещения.

Kвадрат 500 остава затворен до второ нареждане, тъй като условията за съхранение на произведенията на изкуството в сградата се поддържат от система за централна климатизация.