КВАДРАТ 500 се отваря за индивидуални посещения от 22 май 2020

КВАДРАТ 500 се отваря за индивидуални посещения от 22 май 2020, при спазване на действащите противоепидемични мерки.

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ обявява свободен вход на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост за експозициите
в Двореца, Квадрат 500, Музея за християнско изкуство в криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски“, Музея на социалистическото изкуство и Софийски арсенал – Музея за съвременно изкуство.