Александър ЖЕНДОВ (1901 – 1953)

Съперници, 1946

Вашият коментар