Зограф Дамаскин от Елена

Св. Лука представя иконата на Св.Богородица, ок. 1814
темпера, дъска
Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ – гр. Елена

Вашият коментар