3

Дейсис с Христос Велик архиерей,
началото на ХVII в.
Несебър, църква „Св. Теодор“
дърво, 130 х 109,7 см

Вашият коментар