Иван Мудов

МУСИЗ, 2005
плакат, реклама за откриването на несъществуващ Музей за съвременно изкуство, София

Вашият коментар