Томазо КАШЕЛА

Живи животни I, 2005
мед и смесена техника,
150 x 90 x 58 см

Вашият коментар