Академик Иван Лазаров (1889 - 1952) е сред най-значимите творци и интелектуални фигури в българската културна история. Някои от неговите произведения като скулптурната композиция „Те победиха” или фигурата „Майка” от надгробния паметника на поета Димчо Дебелянов в Копривщица отдавна са се превърнали в част от българска културна идентичност. Иван Лазаров е сред инициаторите на създаденото през 1919 дружество „Родно изкуство”, което играе ключова роля в художествения живот на страната през 20-те и 30-те години на ХХ в. Като професор (1924 – 1952), а по-късно и директор (1937 – 1939; 1943 – 1945) на Държавната художествена академия той има съществен принос за развитието на академичното образование в областта на изобразителното изкуство в България. Академик Лазаров е един от създателите и пръв директор на Института за изобразително изкуство при Българската академия на науките. Автор е на множество статии, посветени на различни проблеми на скулптурата и изобразителното изкуство, на старото българско изкуство, на връзката между изобразителните изкуства и архитектурата.

След смъртта на Иван Лазаров през 1952 се ражда идеята къщата на семейството му да бъде отчуждена от държавата и превърната в музей, представящ и популяризиращ неговото творчество. Къщата е отчуждена през 1970, но минава повече от десетилетие, докато през 1989 музеят е открит като филиал на Националната галерия. Експозицията включва над 100 произведения на скулптора от всички периоди на творческото му развитие, които са собственост на Националната галерия и на неговите наследници.

Националната галерия предлага възможността да се посетят къщите-музеи на ярки фигури в историята на българското изкуство и култура от първата половина на ХХ в. Скулптурите на Иван Лазаров и живописта на Никола Танев и Вера Недкова могат да бъдат видени в интериора на домовете, в които част от тях са били замислени и създадени.

Работно време
Вторник – петък: 10.00 – 17.30 ч.
Почивни дни – събота, неделя и понеделник, официалните празници в България, Коледа, Нова година и Великден
Предварително записване за посещение: +03592 980 00 73
Билет – 3 лв.
Безплатен вход: деца до 12 г., посетители с физически увреждания, ученици и студенти от художествените училища, служители на музеи и галерии, журналисти, членове на СБХ, ICOM, ICOMOS, AIAP, AICA.

Къща-музей „Иван Лазаров”
бул. „Васил Левски” № 56