Д-Р ГАТЕВ
Това съм

17/11/2020 - 31/01/2021

Вернисаж на 17 ноември, вторник, от 17.00 до 20.00 часа, при спазване на всички противоепидемични мерки и контролиран достъп.

Изложбата „Това съм“ е подготвена специално за Квадрат 500 като своеобразно продължение на представения в зала „Райко Алексиев“ преди няколко месеца проект на д-р Гатев с куратор Йово Панчев „Това е“. Под формата на цялостно произведение „Това съм“ поставя базовата тема за взаимодействието между обществото и изкуството, като предлага отговор на зададените по-рано тази година въпроси, свързани с липсата на универсален художествен модел.

Галентин Гатев, известен в художествените среди като д-р Гатев, е сред колоритните фигури в съвременното българско изкуство през последните три десетилетия. Дермовенерологът от Ботевград става популярен като колекционер и куратор на неконвенционално изкуство. Изявява се и като автор на смели и нестандартни, критични към арт естаблишмънта проекти.

Според куратора Йово Панчев: „Водещите в работата на д-р Гатев наблюдения на процеса и на средата оформят анамнезата на изкуството и в тази изложба. Фокусът върху момента на решението на художественото произведение се разгръща в прост и стегнат мизансцен. Движението като проследяване на процеса подхваща темата от предходни проекти на д-р Гатев, в които подмяната се разглежда неотделимо от историческото развитие на западното общество. Проследяването получава физическо измерение, превръща се в метод за доказването на очевидното при строго взаимодействие със зрителя.

Мислена и като програмен преглед, и като тезисен поглед, изложбата се стреми към чистия художествен модел, в който вече осъществените проекти са се превърнали от идеи в повече или по-малко конвенционални визуализации. В пространствената постановка търсеното не-буквално извеждане до съвременния художествен език е равнозначно тъкмо на буквалното движение, на довеждане – ход чрез тоталната искреност на естественото физическо действие, като се стъпва на указанието за посоката  през вход, пит-стоп, изход.

В търсене на отговорите между входната и изходна зона е затворен овещественият момент на избора и решението едно произведение да бъде реализирано, един акт да бъде възприет, един процес – изведен от проява или поведение в труд. Този момент се характеризира с лаконична и техническа рязкост, съпоставима с мига на счупването на заварката: между това да правиш нищо и да правиш друго нищо като алтернатива на първото.

Стандартизираното ползване на базови модели, на жанрове, на почерк и стил в изкуството, на утвърдени в различна степен нормативи е причината за тоталното  неглижиране на изкуството като поле за интелектуален обмен, от една страна, а от друга – за подкрепата на посредственото във всички негови проявления. За да се стигне отново до въпроса: решава ли се през видимото нещо съществено?“.

Представянето на „Това съм“ на д-р Гатев в Националната галерия позволява критичните коментари към историята на изкуството и въпросите на автора да се адресират към по-широк кръг хора.