БОГДАН АЛЕКСАНДРОВ
Живописта като непрекъснат сценарий

7/04/2022 - 19/06/2022

Изложбата включва едни от най-значимите произведения на Богдан Александров и подчертава неговото място в контекста на съвременното българско изкуство. Селектираните 40 голямоформатни портрети и композиции са създадени от 2010 до момента и представят в цикли различни посоки в творчеството на автора (“Триади“, „Пургаториум“, „Парейдолия. Портрети в постановка“, „Вертиго. Портрети без диагноза“ и др.), като  някои от картините се показват за първи път.

В част от по-ранните творби художникът изследва човешките гранични състояния по метод, наречен от самия него „визуален шум“. В най-новите  си платна той продължава да анализира, преосмисля и поставя в нов контекст класическата живопис и посредством изразен концептуален код запазва сложната кореспонденция на образа с реалността, като преминава през различни слоеве от смисли и метафори, потопени в живописното пространство. Изкушен от философията и естетиката, Богдан Александров изследва и търси персонален подход при създаването на своите произведения. За изложбата авторът е подготвил текст, който пояснява концепцията му.