Образът на Майстора, Квадрат 500

Майстора и „Родно изкуство”, Двореца

Под патронажа на г-н Румен Радев, президент на Република България

20/05/2022 - 25/09/2022

Изложбата в Квадрат 500 представя внушителен, драматичен и енигматичен образ на класика на българското изкуство Владимир Димитров – Майстора (1882 – 1960) в поредица от автопортрети, живописни, графични и скулптурни портрети от неговите съвременници Васил Стоилов, Стоян Венев, Борис Георгиев, Иван Мърквичка , Асен Василиев, Борис Колев, Андрей Николов, Иван Лазаров и др., документални снимки и филмови материали, някои от които се показват за първи път пред публика. Събрани на едно място, автопортретите на Майстора биха представлявали психограма на тази прикрита и болезнена душа. Те отбелязват, по думите на Васил Стоилов, „стълбите, по които се е изкачвал и от които неведнъж се е сгромолясал“.

Изложбата в Двореца поставя творчеството на Майстора в контекста на художниците и идеите на неформалното движение „Родно изкуство“ от 1920-те и 1930-те години, което, според Кирил Кръстев, „със своята метафорична поетика и декоративна естетика се отделя като един от най-добрите -самобитните, оригинални, интересни и привлекателни периоди и фази в изобразителното ни изкуство”. Чрез паралели, съпоставки, подчертаване на общи идеи и силни индивидуалности, картините на Майстора намират своето място сред творбите на Иван Милев, Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, Васил Захариев, Иван Пенков, Васил Стоилов, Иван Лазаров и др. Така се очертават жалоните на едно от най-мощните движения в българската култура от първата половина на ХХ век, в основата на което е творчеството и личността на Владимир Димитров – Майстора.

Куратор на изложбите е Иво Милев, с асистент-куратор д-р Таня Станева и с активното съдействие на Лабораторията по консервация и реставрация и технически екип на Националната галерия.

Изложбите се осъществяват с целевата финансова подкрепа на Министерството на културата.

Партньори на Националната галерия са повече от 25 музеи, галерии, културни институции и частни колекционери от страната:

ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, Кюстендил
Софийска градска художествена галерия
ХГ „Жорж Папазов“, Ямбол
Художествена галерия, Казанлък
Художествена галерия, Стара Загора
Художествена галерия, Силистра
ХГ „Димитър Добрович“, Сливен
ХГ „Илия Бешков“, Плевен
ХГ „Борис Денев“, Велико Търново
Музей „Дом на хумора и сатирата“, Габрово
ХГ „Борис Георгиев“, Варна
Музейна сбирка на НХА
Галерия УниАрт, НБУ
Национален исторически музей
Национален етнографски музей
Национален археологически музей
Българска национална телевизия
Българска национална филмотека
Университетски архив на НБУ
ЦДА – София
ДАА – Кюстендил
Архив Гипсън
Иво Хаджимишев
Частни колекционери