19.03.2020 г.
Обществена поръчка, възлагана по реда на изпращане на покана до определени лица с предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на „Квадрат 500“

 

19.03.2020 г. 15:05    ЗАПОВЕД №РД-14-78/19.03.2020 г.    за възлагане на обществена поръчка, провеждана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на „Квадрат 500“

19.03.2020 г. 17:42    ПОКАНА   за участие в обществена поръчка, провеждана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на „Квадрат 500“

19.03.2020 г. 17:44    ОБРАЗЦИ    за участие в обществена поръчка, провеждана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на „Квадрат 500“

ПРОТОКОЛ   от работата на комисията за разглеждане на постъпила оферта при възлагане на обществена поръчка чрез изпращане на покана по реда на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки (ЗОП) ОТ 27.03.2020 г.

ДОГОВОР №АСД-10-31/03.04.2020 г.