19.03.2020 г.
Обществена поръчка, възлагана по реда на изпращане на покана до определени лица с предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на „Квадрат 500“

 

19.03.2020 г. 15:05    ЗАПОВЕД №РД-14-78/19.03.2020 г.    за възлагане на обществена поръчка, провеждана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на „Квадрат 500“

19.03.2020 г. 17:42    ПОКАНА   за участие в обществена поръчка, провеждана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на „Квадрат 500“

19.03.2020 г. 17:44    ОБРАЗЦИ    за участие в обществена поръчка, провеждана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на „Квадрат 500“