Екип

ДИРЕКТОР
Ярослава Бубнова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ
Иван Милев
Николай Ущавалийски

Офис мениджъри
Десислава Виденова
Светла Чалъшкан

Завеждащи филиали
Ралица Русева, завеждащ филиал „Музей за християнско изкуство в криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски“
Надежда Джакова, завеждащ филиал „Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство“

Главни уредници
Анелия Николаева
Милко Добрев

Лаборатория  по  консервация  и  реставрация
Милена Донкова, главен реставратор

Фотоателие  и  фотодокументация
Борислав Чернев, фотограф
Любомир Ковачев, фотограф
Тодор Митов, фотограф

Научен  архив  и  библиотека
Бойка Дзипалска, главен ахривист
Жанет Митева, уредник – библиотекар

Къщи музеи на Вера Недкова, Никола Танев, Иван Лазаров
Диана Драганова-Щир, уредник на къща музей „Вера Недкова“
Румяна Василева, уредник на къща музей „Никола Танев“
Милко Добрев, уредник на къща музей „Иван Лазаров“

„Комуникации“ 
Весела Христова-Радоева, ръководител

„Образователни програми“
Сиана Минева, уредник
Яна Братанова, уредник
Мартин Косташки, уредник

Направление „Администрация и финанси“       
Олга Арсова, ръководител

„Бюджет  и  финансово-счетоводна дейност“   
Радостина Иванова, главен счетоводител

Отдел „Юридически“
Силвия Иванова, експерт „Управление на човешките ресурси“