Мисия и цели

За Националната галерия

Националната галерия, създадена през 1948, е най-големият художествен музей в България с над 41 000 произведения на живописта, скулптурата, графиката, декоративното и съвременното изкуство. Притежава най-богатата сбирка от християнско изкуство по българските земи (ІV – ХІХ в.), едни от най-добрите постижения на българските майстори от Възраждането до наши дни, образци на европейското изкуство (XV – XX в.) и уникални творби от Азия, Африка и Америка.

Галерията обединява Квадрат 500 (пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари” № 1) с представителна експозиция; Двореца (пл. „Княз Aлександър I“ № 1) – зали за временни изложби; Музея за християнско изкуство в криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски”, Музея на изкуството от периода на социализма (ул. „Лъчезар Станчев“ № 7), Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство (бул. „Черни връх“ № 2) и къщите музеи на Вера Недкова, Никола Танев, Иван Лазаров и Андрей Николов.

Мисия

В съответствие със съвременните тенденции и практики, Националната галерия определя своята мисия на музей, открит за публиката, който съхранява, изучава и обогатява националната колекция от българско и чуждестранно изкуство за настоящите и бъдещите поколения.

Стратегическите ни цели са:

  • Представянето на колекцията в съответствие с най-високите музейни и научни стандарти и стимулирането на познанието за нея;
  • Развитието на музея като съвременен художествен център – форум на различни културни перспективи, на контакти и влияния, които свързват България със света.