BORYANA ROSSA
The Mechanist: 8 Portraits of Cyborgs

8/07/2022 - 4/09/2022

Вернисаж на 8 юли, петък, от 18 до 20 часа

Боряна Роса е една от най-колоритните фигури в съвременното изкуство от края на 90-те до днес. В основата на концепцията, която тя следва в самостоятелната си изложба в Квадрат 500, е гледната точка, че технологията е средство за освобождение, а не за война. „The Mechanist: 8 Portraits of Cyborgs“ е киберфеминистки манифест, представящ идеята за себе си, заедно с всички негови характеристики на идентичност като пол, раса, вид, етническа принадлежност, националност и класов произход, като хибридна и пластична концепция, обусловена от нашата постоянно променяща се връзка с околната среда, животни, машини. Ние не сме изолирани, единични същества, а сложни, синкретични същества. Ние съществуваме в симбиоза заедно с микробите, които живеят в нас; зависим от нашите телефони и компютри; някои от нас живеят с изкуствени, животоспасяващи електронни импланти. Околната среда,

Портретите на киборгите са вдъхновени от исторически и съвременни полудокументални и полуфикционални образи, придружени от манифестни разкази от древността до наши дни. Избраните изображения ясно показват, че идеите за хибридизъм на хора и технологии не са нови, въпреки активната дискусия в съвременната им форма, датираща само от един век. Феминисткият възглед за тази връзка изисква технологията да бъде средство за освобождение и критикува използването й за изпълнение на първичното човешко желание да доминира, управлява и унищожава себе си и всичко останало.