(Български) 19.03.2020 г.
Обществена поръчка, възлагана по реда на изпращане на покана до определени лица с предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на „Квадрат 500“

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.