(Български) 12.06.2020
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група“

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.