(Български) 03.12.2019 г.
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за имуществено застраховане на сгради на Националната галерия“

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.