(Български) 16.07.2015 г.
Процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на климатична техника и инсталация в сграда на Националната галерия, пл. Св. Александър Невски, ул. 19-ти февруари № 1

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.