(Български) 24.04.2015
Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на съществуваща сграда в част от архитектурен проект – паметник на културата “Софийски арсенал” в Музей на съвременното изкуство – ЕТАП II”

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.