(Български) 30.11.2017
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.