(Български) 11.07.2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.