(Български) 01.04.2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.