(Български) 25.07.2018
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка и рециклиране на филтри за климатични камери в Националната галерия-сграда “КВАДРАТ 500“

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.