КЛАС В МУЗЕЯ
Нова образователна програма на Националната галерия

КЛАС В МУЗЕЯ е нова образователна програма на Националната галерия, чрез която богатата музейна колекция се интегрира със съдържанието на учебниците по изобразително изкуство от 1 до 12 клас.
В разработените материали за занимания в експозиционните зали на Квадрат 500 са включени разнообразни теми, автори и произведения.
Проектът е финансиран от Министерството на културата.
Мария Вълкова/графичен дизайн

https://www.facebook.com/NationalArtGalleryEducation/

1 КЛАС В МУЗЕЯ
Светът на Майстора

2 КЛАС В МУЗЕЯ
Живописецът Никола Танев

3 КЛАС В МУЗЕЯ
Народните носии в българското изкуство

4 КЛАС В МУЗЕЯ
Символи в изобразителното изкуство

5 КЛАС В МУЗЕЯ
Изкуството на пейзажа

6 КЛАС В МУЗЕЯ
Изкуството на българското възраждане

7 КЛАС В МУЗЕЯ
Модерно изкуство

8 КЛАС В МУЗЕЯ
Творбата и музеят

9 КЛАС В МУЗЕЯ
Религиозни символи и образи в изкуството

10 КЛАС В МУЗЕЯ
Творчеството на Златю Бояджиев

11 КЛАС В МУЗЕЯ
Модернистите в българското изкуство

12 КЛАС В МУЗЕЯ
Кристо и Жан-Клод