Mеждународна конференция inArt 2022: 5th International Conference on Innovation in Art Research and Technology (28 юни-1 юли 2022), Париж, Франция

 

 

 

Национална галерия представя проучване на Йоана Тавитян, Национална Галерия и Деница Янчева, Институт по органична химия с център по фитохимия на БАН,  на тема „Неинвазивни изследвания и минимално инвазивни анализи за определяне на композиционните и естетически промени в северноиталиански портрет от 16. век от Националната галерия, София“, международна конференция inArt 2022: 5th International Conference on Innovation in Art Research and Technology (28 юни-1 юли 2022), Париж, Франция.