Обновяване на експозицията в къща музей „Андрей Николов“

Във връзка с реорганизация и обновяване на експозицията в къща музей „Андрей Николов“ и Заповед №РД-14-192/15.07.2021 г. на Директора на Националната галерия, къща музей „Андрей Николов“ ще бъде затворена за посещения от 26.07.2021 г. до 13.09.2021 г. включително.