ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки, посещението на музеи и галерии се преустановява от 28 ноември до 21 декември 2020 г.