Комисия за идентификация

КОМИСИЯ
за извършване на идентификация

Двореца, пл. „Княз Александър I“ №1
Работно време:
Понеделник, сряда и петък: 10.00 – 12.00 ч.

Диана Димитрова: diana.dimitrova.nag@gmail.com

На основание ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО и НАРЕДБА № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, Националната галерия извършва идентификация на движими културни ценности в обхвата на своя профил.

За извършване на идентификация се подават следните документи:
Заявление и Декларация за идентификация за физически лица
Заявление и Декларация за идентификация за институции и организации