Александър ЖЕНДОВ (1901 – 1953)

Случка на улицата, към 1946

Вашият коментар