Дете с гълъб, 1978, теракота,
Детска библиотека в Берлин,
150 х 80 х 120 см

Вашият коментар