НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ ЗАТВАРЯ СВОИТЕ ФИЛИАЛИ
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА: ОТ ТРАДИЦИЯТА КЪМ СЪВРЕМЕННОСТТА

Съвместна изложба на преподаватели от Националната художествена академия в София и от Централната академия за изящни изкуства в Пекин

По случай 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Китай

28/11/2019 - 26/01/2020