Боряна Росса

Франкенщайн Електра

Слущай ме, Франкенщайн. Ти ме обвиняваш в убийство, и същият ти, за да удовлетвориш съвестта си, ще унищожиш своето собствено творение! О, слава на вечната човешка справедливост!
Мери Шели – Франкенщайн или новият Прометей, 1818

Вашият коментар