Боряна Росса

Гръмотевица

Аз съм майката и дъщерята.
Аз съм членовете на моята майка.
Аз съм безплодната и тази, чийто деца са много.

Аз съм тази, чиято сватба е велика и
аз не съм имала съпруг.
Аз съм родилата и тази, която не ражда.
Аз съм облекчението на моите родилни мъки.
Аз съм невестата и женихът,
и моят жених е заченалият ме.
Аз съм майката на баща ми
и сестрата на съпруга ми,
и той е моя рожба.

Неизвестен автор – Гръмотевица, съвършената мисъл, 350

Вашият коментар