ИЗКУСТВО И ИДЕОЛОГИЯ
Гостуваща изложба на Художествена галерия „Никола Маринов“ – Търговище

Вернисаж на 28 април, сряда, от 18.00 до 20.00 часа, при спазване на всички противоепидемични мерки и контролиран достъп.

Изложбата дава възможност да се проследи как функционира изкуството в условията на регламентиран и институционализиран художествен живот в България, както и механизмите на неговото администриране по време на социалистическото управление. За период от близо 40 години общите художествени изложби, чиито статут е предварително предпоставен със зададената тематична рамка, са единственият легитимен начин за присъствието на творците в художествения процес в страната. Отказът от участие обрича всеки на маргинализация и творческа изолация.

Преимуществената част от представените 25 живописни творби от колекцията на ХГ „Никола Маринов“ – Търговище, са създадени по повод провежданата през 1976, 1981, 1986 и 1989 ОХИ „Ястребино“ в този град. Сред авторите са: Стоян Венев, Александър Поплилов, Светлин Русев, Йоан Левиев, Димитър Казаков, Димитър Киров, Теофан Сокеров и др. Особен интерес представлява картината „Разстрел“ на Златю Бояджиев, в чието творчество отсъстват произведения с подобна тематика.

Изложбата включва и факсимилета, извадки от доклади и други документи в опит да се покаже сложната система на администриране на българското изкуство и неговата зависимост от идеологическия апарат на социалистическата държава.

Николай Ущавалийски, куратор на изложбата
Заместник-директор на Националната галерия