Йона Тукусер

Вторник, 19 февруари 1935, New York Journal, с. 12, 2010
Когато хлябът започна да узрява, хората започнаха да ядат младите класчета, за да утолят глада, от което бързо умираха. Един младеж се беше наял със зелено зърно и веднага умря на полето (пръсна му се коремът).

Вашият коментар