Йона Тукусер

Фонд № P-470, оп. 2, дело 2. Информация, доклади за случаи на човекоядство в селата на Одеска област, за изтощението на работниците в предприятията в град Херсон. 02.03.1933–28.10.1933, № 20, 2013
През нощта на 28 февруари 1933 в с. Леонтовичево, в семейството на Василенко, изключен от Кооперативното стопанство за кражба на хляб по време на жътва и осъден на 10 години затвор, имало случай, в който 15-годишно момче удушило 4-годишно дете.
След като удушило детето, събудило останалите деца на 12, 8 и 6 години и ги поканило да го нарежат за консумация.
Понеже по-малките деца се уплашили от предложението му, той веднага взел брадва и насякъл детето на парчета, сложил го в леглото и го осолил.
В процеса на тази работа той извадил сърцето, черния дроб и белите дробове, изпържил ги и нахранил останалите деца.

Вашият коментар