Йона Тукусер

Фонд № P-470, оп. 1, дело 136, с. 8–12, 2010
Областният изпълнителен комитет прие решение: „Реколтата да бъде събрана без загуба, да бъде организирано на обработените площи събирането на класове, избягвайки загубата дори на едно зърно“
Деленският селски съвет организира 300 ученици и старци за събиране на класовете и достигна количество от 200–300 кг на ден.

Вашият коментар