КРИСТО – ИЗКУСТВО И БАГРИ
Деконструкция на академичното познание

9/01/2024 - 7/04/2024

Квадрат 500, зала 27

През 2012 Владимир Чимов и съпругата му даряват на тогавашната Национална галерия за чуждестранно изкуство произведения на Христо Явашев – Кристо (1935 – 2020) от студентските му години в Националната художествена академия. Тези творби са изложени в зала 27 на Квадрат 500 още от неговото откриване. Близо 10 години по-късно г-н Чимов прави ново дарение, провокирано от лична интерпретация на проекти, очертаващи международния творчески успех на Кристо.

В камерна временна експозиция в залата г-н Чимов представя своята теза във връзка с произведенията „На пазара“ и „Мъжка глава“.

https//nationalgallery.bg/bg/studies/christo-art-and-colors/