Никола Михайлов (1878–1960)

Портрет на цар Фердинанд, 1914

Вашият коментар