НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ, СОФИЯ

Потресени сме от това, че толкова близо до нас се води война, осъждаме я и дълбоко съчустваме на жертвите, на всичките, въвлечени в този кошмар против волята им.

Галерията е мястото на памет, култура, на разнообразие на гледни точки, визуални езици и исторически опит, представен в цялото многообразие на идеите на хуманизма. Основната ни отговорност е да запазваме и предствяме материалното и свързаното с него нематериално културно наследство в ползата на обществото не само сега, но и в бъдеще. Националната галерия е категорично против противопоставяне, разделяне и изолация. Паметта, съхранявана от изкуството, учи да не се допускат трагедии, дава примери на състрадание и милосърдие.

Представителните ни и временни експозиции са отворени, говорят за миналото и настояще на изкуството и неговите създатели, те са предназначени за нашите посетители, общуването с които сега е особено важно.

Убедени сме, че изкуството е пространството за диалог и полагаме усилия за мирната и взимоуважителна негова реализация.