Любен Фързулев и приятели
Участници:
Аделина Попнеделева, Алла Георгиева, Георги Донов, Ивайло Стоянов, Лъчезар Бояджиев, Любен Фързулев, Людмил Лазаров, Моника Попова, Надежда Олег Ляхова, Недко Солаков, Цветослав Христов и RASSIM®

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ ЗАТВАРЯ СВОИТЕ ФИЛИАЛИ
Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19