НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ ЗАТВАРЯ СВОИТЕ ФИЛИАЛИ
Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ ЗАТВАРЯ СВОИТЕ ФИЛИАЛИ
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19