Съвременно изкуство
в публичното пространство – постоянно предоговаряне
на отношенията

Разговор на Ванеса Джон Мюлер и Барбара Щайнер
по повод приключването
на проекта “Бронзовата къща“ на Пламен Деянов
в София
Модератор: Лъчезар Бояджиев

14/12/2018